Så här funkar det!

Steg ett

Skolan väljer ut ett ämnesområde, antal klasser och när de vill att aktiviteten ska genomföras. Ett ämnesområde kan t.ex. vara luft, ljus, ljud, mekanik, etc.

Steg två

Du har en aktivetet/experiment som du vill genomföra inom ett valt ämnesområde t.ex. biologi. Du tar kontakt med skolan och kommer överens om aktiviteten och när den ska genomföras. Alla praktiska arrangemang, mellan dig och skolan, reds ut i detta skede och innan aktiviteten genomförs.

 

Steg tre

Du genomför aktivitetet i skolan. Klassens lärare kommer att vara med för att stödja dig så att du kan genomföra din aktivitet. Du och ansvarig lärare summerar aktivetet.

Steg fyra

Efter genomförd aktivitet rapportera du Scienceforkids. Kort därefter kommer du att få ersättning för ditt uppdrag i skolan.