Om scienceforkids

Scienceforkids har som ambition att öka inslaget av naturvetenskap och teknik hos barn i grundskolan runt om i Sverige. Detta görs genom att studenter från universitet och högskolor genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter för barnen direkt på skolorna. Scienceforkids ambition kommer från ett allmänt behov som finns av att öka intressent av naturvetenskap och teknik hos barn. Scienceforkids ambition tar också sitt avstamp från att industrin i Sverige har ett långsiktigt behov av framtida kompetens för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden inom områdena naturvetenskap och teknik. Scienceforkids ambition styrs också av att ungdomar som bedriver universitets- och högskolestudier inom naturvetskap och Teknik behöver både kontakter med vuxenvärlden samt finansiellt stöd för sina studier men också ökad personlig utveckling. 


 

Scienceforkids är en del av Science4NXG Sweden AB som drivs utifrån principerna av ett socialt entreprenörskap. Science4NXG Sweden AB har som ambition att all ev. vinst ska återinvesteras för att utveckla Scienceforkids och fortsätta öka naturvetenskapen och tekniken i barns uppväxt i olika former. Science4NXG Sweden AB har högt ställda krav på sitt sociala ansvar så att företag och organisationer som väljer att stödja Scienceforkids genom Science4NXG kan känna en stor trygghet att givna medel används enligt företagets sociala ambition. 

Ivar de la Cruz

Ivar.delacruz@scienceforkids.se

mobil: 0708917372 telefon: 086474740