Studenter

Scienceforkids.se är ett nystartad initiativ som syftar till att  öka intresset för naturvetenskap och teknik i tidig skolålder. Du som student har en nyckelroll i att skapa ett intresse hos barn. Vi söker därför engagerade studenter som vill visa barn att naturvetenskap och teknik är roligt! Du kommer att få utföra egna experiment och aktiviteter!

Företag och organisationer

Scienceforkids söker företag och organisationer som vill utveckla barns intressen för naturvetenskap och teknik i tidig skolålder. Ert stöd kommer främst att gå till de studenter som på sin studielediga tid utför aktiviteter som utvecklar och främjar barns intressen för teknik och naturvetenskap  i skolorna. Ert stöd är en del av er framtida investering i kompetensförsörjning men också en del av ert arbete inom socialt ansvar.